Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO

Chiến lược phát triển

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO

hà nội 2016

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ CÁI VIẾT TẮT

 

TT Từ viết tắt Nguyên nghĩa
1 CDC Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng
2 CIC Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng
3 CONINCO Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO
4 DVTV Dịch vụ tư vấn
5 IBST Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
6 VNCC Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Dân dụng Việt Nam
7 VCC Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô Thị Việt Nam
8 VNĐ Đồng Việt Nam

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

TT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 So sánh đa dạng hóa có liên quan và đa dạng hóa không liên quan 15
2 Bảng 1.2 Khung phân tích PEST – Tác động của môi trường vĩ mô 21
3 Bảng 1.3 Bảng Phân tích SWOT 25
4 Bảng 2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 40
5 Bảng 2.2 Tổng hợp phân tích ngành 43
6 Bảng 2.3 Tổng hợp thông tin đối thủ cạnh tranh 49
7 Bảng 2.4 Ma trận SWOT áp dụng cho Công ty CONINCO 57

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

 

TT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh trong ngành của M. Porter 23
2 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty CONINCO 33
3 Hình 2.2 Cơ cấu nhân lực Công ty CONINCO 52

Chiến lược phát triển
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Thị trường tư vấn xây dựng Việt Nam hiện nay đang ngày càng phát triển về cả quy mô, hình thức, chất lượng và cấu trúc tham gia thị trường; các doanh nghiệp tư vấn xây dựng đã và đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc thiết kế, quy hoạch tổng thể, giám sát thi công xây dựng đô thị, nông thôn đảm bảo tính đồng bộ, văn minh, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của tầng lớp nhân dân trong xã hội. Điển hình một số khu đô thị lớn được đưa
vào khai thác sử dụng trong thời gian qua như đô thị Royal City1, Times City2 đã
thể hiện rõ dấu ấn của các đơn vị tư vấn xây dựng trong quá trình thiết kế, giám sát thực hiện dự án. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số bất cập như tình trạng quá tải về hạ tầng cơ sở bao quanh các khu đô thị3 hay tình trạng mất nước kéo dài cục bộ do nhu cầu sử dụng nước của các khu đô thị quá lớn… Điều đó chứng tỏ vẫn còn tồn tại những hạn chế về năng lực cũng như sự bất cập trong tầm nhìn, chiến lược dài hạn của các đơn vị tư vấn trong ngành xây dựng. Chính vì vậy, để có thể tồn tại, phát triển trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp tư vấn xây dựng cần nhìn nhận một cách thực tế và có chiến lược phát triển một cách phù hợp nhằm khắc phục được những hạn chế, phát huy được những thế mạnh trong quá trình hoạt động
kinh doanh của tổ chức, khẳng định được vị thế, giá trị của doanh nghiệp đối với khách hàng và những đối thủ cạnh tranh.
Thành lập năm 1979 trên cơ sở sáp nhập Viện Cơ giới hóa và Công nghệ Xây dựng trực thuộc Ủy ban Xây dựng cơ bản nhà nước với Công ty Kiểm định Xây dựng theo Nghị định 156-CP, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO đã trở thành một trong những doanh nghiệp tư vấn, đầu tư và xây dựng hàng đầu, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề trong phạm vi cả nước, hợp tác kinh doanh

1 Khu đô thị Royal city trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.
2 Khu đô thị Times city tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
3 Tình trạng tắc nghẽn giao thông tại trục đường Nguyễn Trãi trước Khu đô thị Royal city vào giờ cao điểm do mật độ dân cư tham gia giao thông quá lớn.

hiệu quả với nhiều công ty và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Rất nhiều dự án trọng điểm, quan trọng của quốc gia như dự án Trung tâm hội nghị quốc gia; Trụ sở Bộ Tài chính; Trụ sở Bộ Ngoại giao… đã được Công ty CONINCO đấu thầu thành công và thực hiện tốt vai trò tư vấn xây dựng cho công trình (Tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; tư vấn kiểm định chất lượng…). Qua đó cho thấy vị thế, vai trò và năng lực của Công ty CONINCO đã đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng cũng
như sự phát triển chung của kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do việc phải tập trung nguồn lực của mình trên nhiều mặt trận tư vấn xây dựng1 cũng như những áp lực lớn đến từ các đối thủ cạnh tranh đã làm bộc lộ một số hạn chế nhất định trong chiến lược phát triển2 của Công ty CONINCO. Do vậy, để có thể tồn tại, phát triển trong dài hạn, Công ty CONINCO cũng thực sự phải đánh giá lại thực trạng hoạt động tư vấn xây dựng, sản xuất, kinh doanh cũng như nhìn nhận một cách thực tế toàn cảnh những tác động đến từ môi trường kinh doanh bên ngoài để đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp.
Qua những phân tích nêu trên cho thấy các doanh nghiệp tư vấn xây dựng nói chung và công ty CONINCO nói riêng đều đã có những định hướng phát triển cho tổ chức. Tuy nhiên do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm cũng như các nguồn lực nên các công ty tư vấn xây dựng đều gặp những khó khăn nhất định trong quá trình định hướng, thực thi các chiến lược phát triển. Do vậy việc nghiên cứu thực trạng, phân tích sâu về chiến lược phát triển công ty tư vấn xây dựng là thực sự cần thiết. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO” làm đề tài Luận văn thạc sĩ.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn

Theo Chandler (1962), chiến lược là việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu [9, tr.7]. Theo W.Chan Kim và Renee Mauborgne (2007), chiến lược phát triển là chiến lược chiến thắng mà không cần cạnh tranh; nó được xây dựng dựa trên lý thuyết về sự tăng trưởng nội sinh. Lý thuyết này cho rằng: (i) những nguồn lực làm thay đổi cấu trúc kinh tế và bối cảnh các ngành công nghiệp có thể xuất phát từ chính trong hệ thống kinh tế đó; (ii) những đổi mới có thể xảy ra từ nội bộ một tổ chức; (iii) cơ cấu và nguồn gốc chính của những đổi mới là do các doanh nghiệp sáng tạo. Trên cơ sở đó, các tác giả đã định hình lại biên giới và cấu trúc của một ngành theo quan điểm của người quản lý, đồng thời tạo ra một Đại dương xanh của một thị trường mới. Như vậy, đặc trưng nổi bật của chiến lược ở đây được thực hiện dựa trên việc đổi mới giá trị; điều đó có thể giúp cho các doanh nghiệp định hướng rõ hơn về chiến lược phát triển và cách thức thực hiện thành công chiến lược phát triển của doanh nghiệp. [11, tr.311]
Michael E.Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất bản trẻ – DT Books, Hà Nội. Theo tác giả này, ba chiến lược cạnh tranh phổ quát là chiến lược chi phí thấp; chiến lược khác biệt hóa và chiến lược tập trung hóa. Từ đó phát kiến ra một nhánh nghiên cứu mới là đánh giá đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phù hợp. Cơ sở phân tích theo trường phái này được thực hiện dưa trên mô hình các yếu tố quyết định cạnh tranh trong ngành – Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E.Porter. [13, tr.37]
Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
Ở Việt Nam, chủ đề chiến lược và quản trị chiến lược phát triển cũng có nhiều công trình nghiên cứu:

Hoàng Văn Hải (2010) cho rằng: “chiến lược là những mưu tính nhằm chiến đấu và quan trọng hơn là để giành chiến thắng”; “hệ thống chiến lược đang được nghiên cứu ở Việt Nam bao gồm chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia; chiến lược phát triển các ngành và lĩnh vực; chiến lược phát triển các lãnh thổ; chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp”; “một số giải pháp chiến lược phát triển doanh nghiệp được đề cập đến như chiến lược đa dạng hóa (bao gồm đa dạng hóa có liên quan và đa dạng hóa không liên quan); chiến lược liên kết theo chiều dọc; liên minh chiến lược, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài”; “để có thể triển khai thực hiện tốt chiến lược phát triển cần đặc biệt chú trọng đến công tác hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp”; tác giả cũng giới thiệu một số mô hình phân tích như: Khung khổ PEST – Tác động của môi trường vĩ mô tới doanh nghiệp; mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter.M.E; mô hình SWOT đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của doanh nghiệp. [5, tr.9,68,77,114,156-196]
Ngô Kim Thanh (2011) cho rằng: “Thuật ngữ chiến lược kinh doanh được dùng theo 3 nghĩa phổ biến nhất là: xác lập mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp; đưa ra các chương trình hành động tổng quát; lựa chọn phương án hành động, triển khai phân bố nguồn lực để thực hiện mục tiêu”; “Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho tổ chức có thể đạt được mục tiêu của nó”; tác giả cũng đã giới thiệu mô hình quản trị chiến lược của F.David (gồm 3 giai đoạn: hoạch định chiến lược; thực thi chiến lược; đánh giá chiến lược)…[9, tr.9]
Phạm Xuân Hoan (2009), Tăng trưởng công bằng: Một chiến lược phát triển mới, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Theo nghiên cứu này, sự bất bình đẳng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia, vì vậy các quốc gia cần bắt tay vào việc thực hiện chiến lược tăng trưởng công bằng. Chiến lược này bao gồm hai trụ cột: thứ nhất là phải tạo ra tăng trưởng kinh tế cao và bền vững nhằm tạo ra các cơ hội việc làm tốt và toàn dụng; thứ hai là phải làm cho mọi người có sự tiếp cận một cách công bằng đến các cơ hội kinh tế và việc làm đó. Trong chiến lược này, khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra kinh tế tăng trưởng cao và bền vững; vai trò trọng tâm của chính phủ là tạo ra một môi trường kinh doanh tốt bằng cách xử lý các lỗ hổng của thị trường, những yếu kém về định chế, đầu tư vào hạ tầng, nhân lực, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, luật pháp…[7]
Phạm Minh Tú (2010), Chiến lược phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong bối cảnh hội nhập, Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Nghiên cứu này chỉ ra rằng các chiến lược có tính đột phá và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong bối cảnh hội nhập là chiến lược tái cấu trúc mô hình tổ chức và chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ. [10]
Nguyễn Khương (2012), Tập đoàn kinh tế: Mô hình quản lý và chiến lược phát triển, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Theo nghiên cứu này, các giai đoạn phát triển của tập đoàn kinh tế bao gồm hình thành, tăng trưởng, trưởng thành, bão hòa và suy thoái; tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển mà tập đoàn kinh tế có thể áp dụng tương ứng với một số chiến lược như chiến lược tập trung hóa, chiến lược liên kết mở rộng, chiến lược đa dạng hóa, chiến lược khác biệt hóa, chiến lược chi phí thấp, chiến lược Đại dương xanh và một số chiến lược khác phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh phát triển của tập đoàn. [8]
Kết luận về các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước
Qua trên cho thấy các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế rất đa dạng, phong phú về nội dung, cách tiếp cận. Các công trình này đều đã làm rõ một phần cơ sở lý thuyết về chiến lược phát triển và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp. Cụ thể, một số nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu về chiến lược cạnh tranh (Michael E.Porter, 2009); một số nghiên cứu về chiến lược phát triển doanh nghiệp (Hoàng Văn Hải, 2010), chiến lược phát triển quốc gia (Phạm Xuân Hoan, 2009), chiến lược phát triển ngân hàng (Phạm Minh Tú, 2010), chiến lược phát triển tập đoàn (Nguyễn Khương, 2012)…Tựu chung lại các vấn đề về chiến lược và quản trị chiến lược đã được nghiên cứu tương đối nhiều. Tuy nhiên, những nghiên cứu

đặc thù về chiến lược phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư vấn xây dựng vẫn là vấn đề cần xem xét cụ thể hơn. Chính vì vậy, đề tài luận văn “Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO” do học viên lựa chọn vẫn là một nghiên cứu tiềm năng nhằm tìm hiểu thêm cơ sở lý luận cũng như thực tiễn về chiến lược phát triển và quản trị chiến lược công ty tư vấn xây dựng tại Việt Nam.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu, xác định các chiến lược phát triển phù hợp cho các công ty tư vấn xây dựng tại Việt Nam.
Nhiệm vụ nghiên cứu là hoàn thành một bản luận văn trong đó có tổng kết một số lý thuyết quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển doanh nghiệp; khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn xây dựng của công ty; đánh giá phân tích môi trường bên trong, bên ngoài tổ chức, rút ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ; từ đó đề xuất chiến lược phát triển công ty, góp phần đưa Công ty CONINCO trở thành một trong những công ty tư vấn xây dựng hàng đầu Việt Nam trong thời gian tới.
Để đạt được mục tiêu trên, học viên đưa ra các câu hỏi nghiên cứu cần được giải đáp như sau:
– Các công ty tư vấn xây dựng thường áp dụng chiến lược phát triển nào để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của mình?
– Thực trạng hoạt động tư vấn xây dựng của Công ty CONINCO trong thời gian qua có những đặc điểm gì? Công ty CONINCO nên sử dụng Chiến lược phát triển nào để thành công trong giai đoạn từ nay đến năm 2020?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn tập trung vào chiến lược phát triển của Doanh nghiệp.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn giới hạn trong việc nghiên cứu tình huống tại Công ty CONINCO, thời gian khảo sát thực trạng và đề xuất chiến lược phát triển là 5 năm trước và sau thời điểm hiện tại (giai đoạn từ năm 2010 đến 2020).

 

5. Phương pháp nghiên cứu

Có rất nhiều phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng cho đề tài như: (i) Phương pháp nghiên cứu định tính (phương pháp phỏng vấn; thảo luận nhóm; nghiên cứu tình huống…); (ii) phương pháp nghiên cứu định lượng; (iii) phương pháp nghiên cứu khảo sát; (iv) phương pháp nghiên cứu thử nghiệm… Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực và thời gian thực hiện nên việc áp dụng các phương pháp định lượng, khảo sát, thử nghiệm cho nghiên cứu này sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy việc nghiên cứu đề tài luận văn theo phương pháp định tính (phương pháp quy nạp, thống kê kinh nghiệm; quan sát; nghiên cứu số liệu tại bàn) được học viên đề xuất sử dụng làm cơ sở nghiên cứu về chiến lược phát triển cho các công ty tư vấn xây dựng tại Việt Nam. Nghiên cứu này mong muốn sẽ là một phần cơ sở cho các nghiên cứu điều tra, khảo sát định lượng sâu hơn về chủ đề chiến lược phát triển công ty tư vấn xây dựng Việt Nam trong các giai đoạn tiếp sau.
Việc nghiên cứu tại bàn cụ thể là:
– Tổng quan các nghiên cứu, các cơ sở lý thuyết về chủ đề chiến lược doanh nghiệp để từ đó dự kiến được các chiến lược phát triển có thể áp dụng cho các công ty tư vấn xây dựng.
– Nghiên cứu phân tích tình huống điển hình tại Công ty CONINCO theo các bước sau:
Bước 1: Thu thập dữ liệu nội bộ của Công ty CONINCO và các đối thủ cạnh tranh qua các trang web, qua hồ sơ năng lực và các nguồn dữ liệu khác.
Bước 2: Quy nạp, phân tích dữ liệu tổng quan chung, tổng quan đặc thù về chiến lược phát triển của Công ty CONINCO trong giai đoạn đã qua.
Bước 3: Sử dụng khung phân tích PEST để phân tích môi trường kinh doanh vĩ mô như môi trường về chính trị, kinh tế, văn hóa, công nghệ.
Bước 4: Phân tích, đánh giá môi trường ngành tư vấn xây dựng; sử dụng mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. Porter để phân tích sâu về đối thủ cạnh tranh.

Bước 5: Phân tích đánh giá nội bộ công ty CONINCO theo cấu trúc tổ chức; cấu trúc quản trị; cơ cấu sản phẩm, dịch vụ tư vấn; công tác nghiên cứu phát triển của Công ty CONINCO.
Bước 6: Sử dụng ma trận SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ; từ đó dự tính các kết hợp chiến lược có thể áp dụng cho Công ty CONINCO.
Bước 7: Căn cứ vào mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Công ty CONINCO; căn cứ vào kết quả phân tích tổng quan, môi trường vĩ mô, môi trường ngành, nội bộ Công ty CONINCO; căn cứ vào kết quả phân tích SWOT, học viên sẽ dự tính lựa chọn ra chiến lược phát triển phù hợp cho Công ty CONINCO trong giai đoạn nghiên cứu (từ 2010 đến 2020). Bên cạnh đó những hàm ý về giải pháp thực hiện chiến lược, các khuyến nghị cũng được xác định cụ thể.
Bước 8: Kết luận về kết quả nghiên cứu.

6. Những đóng góp của luận văn

Thứ nhất, trong khuôn khổ luận văn này, những cơ sở lý luận về chiến lược phát triển doanh nghiệp tư vấn xây dựng được đề cập là một phần lý thuyết được cụ thể hóa từ hệ thống chiến lược phát triển doanh nghiệp.
Thứ hai, nghiên cứu cụ thể về chiến lược phát triển doanh nghiệp tư vấn xây dựng có thể sẽ là những tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp tư vấn xây dựng trong giai đoạn hiện nay.
Thứ ba, phân tích thực trạng chiến lược phát triển của Công ty CONINCO và một số hàm ý có thể là tham khảo hữu ích cho Công ty này trong việc lựa chọn và triển khai chiến lược phát triển.

7. Cấu trúc luận văn

Bố cục luận văn gồm các phần chính sau:
Phần mở đầu
Chương I: Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển doanh nghiệp
Chương II: Phân tích các tiền đề nhằm hoạch định chiến lược phát triển Công ty CONINCO

Chương III: Đề xuất chiến lược phát triển cho Công ty CONINCO và các giải pháp thực thi chiến lược
Kết luận

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm cơ bản về chiến lược

Theo Hoàng Văn Hải (2010), thuật ngữ “Chiến lược” đầu tiên được sử dụng trong lĩnh vực quân sự, là sự kết hợp của từ “chiến” nghĩa là chiến đấu, tranh giành và từ “lược” nghĩa là mưu, tính. Vậy theo nguyên gốc “Chiến lược” là những mưu tính nhằm chiến đấu và quan trọng hơn là để giành chiến thắng. Năm 1962, Chandler định nghĩa chiến lược như là việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu. Năm 1980, Quinn đã đưa ra định nghĩa chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ. Johnson và Scholes (1999) đã định nghĩa chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan.
Như vậy có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về chiến lược. Tuy nhiên, dù tiếp cận theo cách nào thì bản chất thuật ngữ chiến lược cũng được dùng theo 3 ý nghĩa phổ biến nhất là: (i) Xác lập mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp; (ii) Đưa ra các chương trình hành động tổng quát; (iii) Lựa chọn các phương án hành động, triển khai phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. [9, tr.8]
Hệ thống chiến lược ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia; chiến lược phát triển các ngành và lĩnh vực; chiến lược phát triển các lãnh thổ; chiến lược của tổ chức/doanh nghiệp. [5, tr.9]
1.1.2. Đặc trưng của chiến lược
Mặc dù có nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về phạm trù chiến

lược; tuy nhiên các đặc trưng cơ bản của chiến lược trong kinh doanh được quan niệm tương đối thống nhất. Các đặc trưng cụ thể như sau:
Thứ nhất, chiến lược xác định rõ những mục tiêu cơ bản, phương hướng kinh doanh cần đạt tới trong từng thời kỳ và được quán triệt đầy đủ trong các lĩnh vực hoạt động quản trị của doanh nghiệp.
Thứ hai, chiến lược phác thảo những phương hướng hoạt động của doanh nghiệp trong dài hạn, khung hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.
Thứ ba, chiến lược được xây dựng trên cơ sở các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp để đảm bảo huy động tối đa và kết hợp tốt với việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, năng lực cốt lõi của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai nhằm phát huy những lợi thế, nắm bắt cơ hội để giành ưu thế trong cạnh tranh.

 

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *