Báo giá cạnh tranh dịch vụ Viết thuê luận văn của Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP 

Báo giá dịch vụ Viết thuê luận văn
  1. Dịch vụ viết thuê Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến Sĩ của Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP  luôn có mức giá tốt cho khách hàng thân thiết và khách hàng mới.
  2. Chúng tôi luôn mang đến khách hàng những mức giá phù hợp ở TPHCM và khắp cả nước.
  3. Dịch vụ viết Luận án Tiến Sĩ của Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP luôn đáp ứng 100% mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Báo giá cạnh tranh dịch vụ Viết thuê luận văn của Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP

Nội dung Gói Basic Gói VIP
1. Tiếng Việt
Luận văn cao học 8.500.000 – 12.500.000 12.500.000 – 17.000.000
Luận văn đại học 3.500.000 – 5.500.000 5.500.000 – 11.000.000
Báo cáo thực tập 2.500.000 – 3.500.000 3.500.000 – 5.500.000
Luận án Tiến Sĩ 40.000.000 – 55.000.000 55.000.000 – 60.000.000
2. Tiếng Anh
Luận văn cao học 12.000.000 – 17.000.000 18.000.000 – 22.000.000
Luận văn đại học 7.000.000 – 12.000.000 12.000.000 – 15.000.000
Báo cáo thực tập 3.000.000 – 5.000.000 5.000.000 – 10.000.000
Luận án Tiến Sĩ 60.000.000 – 80.000.000 80.000.000 – 100.000.000