GIẢI PHÁP MARKETING MIX CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———-***———-

 

GIẢI PHÁP MARKETING MIX CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRƯƠNG ĐÌNH CHIẾN

Hà nội – Năm 2009

 

MỤC LỤC

 

Trang
TRANG BÌA 1
LỜI CAM ĐOAN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG 6
MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1.1. Các khái niệm cơ bản về công ty lữ hành 12
1.1.1. Định nghĩa về kinh doanh lữ hành 12
1.1.2. Định nghĩa công ty lữ hành 13
1.1.3. Vai trò của công ty lữ hành 14
1.1.4. Phân loại công ty lữ hành 17
1.2. Marketing mix trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế 20
1.2.1. Sơ lược quá trình phát triển của marketing du lịch 20
1.2.2. Định nghĩa marketing du lịch 22
1.2.3. Vai trò của marketing trong kinh doanh lữ hành quốc tế 24
1.2.4. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị 25 thị trường trong kinh doanh lữ hành quốc tế
1.2.5. Chiến lược marketing trong kinh doanh lữ hành quốc tế 31
1.2.6. Marketing – mix trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING MIX CHO CÁC DOANH 86
NGHIỆP LỮ HÀNH QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

3.1. Định hướng phát triển của ngành du lịch 86
3.1.1. Xu hướng phát triển của du lịch quốc tế 86
3.1.2. Chương trình hành động của Ngành du lịch Việt Nam 89
3.1.3. Định hướng phát triển của ngành du lịch Hà Nội 90
3.2. Giải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế 94
trên địa bàn Hà Nội
3.2.1. Giải pháp về lựa chọn thị trường mục tiêu 95
3.2.2. Giải pháp về chiến lược marketing 96
3.2.3. Giải pháp về sản phẩm 98
3.2.4. Giải pháp về giá cả 103
3.2.5. Giải pháp về phân phối 106
3.2.6. Giải pháp về xúc tiến 107
3.2.7. Giải pháp về con người 114
3.2.8. Giải pháp về đối tác 116
3.2.9. Giải pháp về trọn gói 118
3.2.10. Giải pháp về chương trình 119
KHUYẾN NGHỊ 121
KẾT LUẬN 125
TÀI LIỆU THAM KHẢO 127
PHỤ LỤC 130

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

ASEANTA: Hiệp hội du lịch ASEAN

FAMTRIP Tour làm quen cho các hãng lữ hành được biết tới sản phẩm du lịch tại một hoặc nhiều điểm đến
LHQT: Lữ hành quốc tế

MICE: Loại hình du lịch Hội nghị, hội thảo, khen thưởng, triển lãm PATA: Hiệp hội lữ hành Châu á – Thái Bình Dương
PRESSTRIP Tour làm quen cho các nhà báo viết về du lịch TCDL: Tổng cục Du lịch
UIOOT: Liên hiệp thế giới các tổ chức du lịch chính thức VNWTO: Tổ chức du lịch thế giới
WTO: Tổ chức thương mại thế giới

WTTC: Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG

 

Trang

Sơ đồ 1.1. Công ty lữ hành trong mối quan hệ cung cầu du lịch 16
Sơ đồ 1.2. Phân loại các công ty lữ hành 18
Sơ đồ 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng du lịch 30
Sơ đồ 1.4. Quá trình xây dựng sản phẩm mới 39
Sơ đồ 1.5. Các kênh phân phối trong kinh doanh lữ hành 44
Sơ đồ 1.6. Mô hình quảng cáo AIDA 46
Bảng 1.1. Các tiêu thức phân đoạn thị trường trong kinh doanh lữ 27 hành quốc tế
Bảng 1.2. Marketing mix trong kinh doanh lữ hành quốc tế 37
Bảng 1.3. Ưu, nhược điểm của các phương tiện quảng cáo 48
Bảng 2.1. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội giai 59 đoạn 2005 – 2008
Bảng 2.2. Số liệu khách du lịch quốc tế tới Hà Nội và cả nước 62
Bảng 2.3. 10 thị trường dẫn đầu lượng khách du lịch đến Hà Nội 64 giai đoạn 2004 – 2008
Bảng 2.4. Những lĩnh vực du lịch kém hấp dẫn nhất của du lịch 68 Việt Nam
Bảng 2.5. Cách thức tìm kiếm thông tin du lịch trước khi tới du lịch 75 Việt Nam của khách du lịch quốc tế
Bảng 2.6. Các khách sạn đạt tiêu chuẩn tại Hà Nội 82
Bảng 2.7. Số lượng và tỷ lệ các loại hình di tích tại Hà Nội 83
Bảng 3.1. Dự báo khách du lịch quốc tế đến năm 2020 87

Bảng 3.2. Cầu du lịch và lữ hành giai đoạn 2005 – 2014 88
Biểu đồ 2.1. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và cả nước 63

 

MỞ ĐẦU

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

 

Ngày nay, khi đời sống xã hội của con người ngày càng phát triển thì nhu cầu về du lịch ngày càng tăng. Trên thế giới, du lịch được coi là một trong những ngành kinh tế hàng đầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút được nhiều quốc gia tham gia vì những lợi ích to lớn về nhiều mặt mà nó mang lại. Ở Việt Nam, du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định: “Phát triển mạnh du lịch, hình thành công nghiệp du lịch có quy mô ngày càng tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của nước ta”.
Hà Nội, với vai trò là Thủ đô – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học – công nghệ và giao lưu của cả nước, thành phố hoà bình của thế giới – với nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú, với bề dày lịch sử gần 1000 năm tuổi, đã trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Những danh thắng đã trở thành quen thuộc mà mỗi lần nhắc đến ai ai cũng nghĩ ngay đến Hà Nội, đó là lăng Bác, là Văn Miếu – Quốc Tử Giám, là hồ Tây thơ mộng, là 36 phố phường cổ kính… Trong quá trình đổi mới phát triển kinh tế ở Thủ đô, ngành du lịch thành phố đã đạt được những bước tiến rõ nét, có tốc độ tăng trưởng cao, lực lượng lao động trong ngành tăng nhanh, cơ sở vật chất kỹ thuật đang trên đà phát triển. Hiện tượng “bùng nổ” các cơ sở kinh doanh du lịch, với sự tham gia của các thành phần kinh tế tạo nên một thị trường du lịch khá sôi động. Tuy nhiên, theo đánh giá của khách du lịch quốc tế thì dịch vụ của các công ty lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội còn nhiều bất cập như: các tour du lịch còn đơn

điệu, thông tin tới khách hàng còn chưa kịp thời, chưa có sự linh hoạt trong các chính sách giá, thiếu tính chuyên nghiệp trong đội ngũ hướng dẫn viên… Điều này đã làm cho tỉ lệ khách du lịch quốc tế quay trở lại du lịch Việt Nam và Hà Nội là rất thấp (khoảng 20%).
Muốn khắc phục được những vấn đề trên thì việc nghiên cứu hoạt động marketing và áp dụng các chính sách marketing mix phù hợp là rất cần thiết. Vì marketing chính là cầu nối giữa các doanh nghiệp lữ hành với khách du lịch, chỉ cho các nhà kinh doanh biết đâu là thị trường khách mục tiêu, những sản phẩm dịch vụ cần phục vụ cho thị trường, đồng thời thu nhận những phản ứng của thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, để từ đó điều chỉnh những sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của mình. Với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội lựa chọn được các chính sách marketing mix phù hợp, tạo sức thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế. Từ đó phát triển ngành du lịch Thủ đô mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao cho cả doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng địa phương.

 

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

 

Hiện nay, việc nghiên cứu lĩnh vực du lịch nhằm phát triển ngành này thành một ngành kinh tế mũi nhọn đang được nhiều tác giả đề cập tới. Với các mảng đề tài về nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp du lịch, vấn đề nhân sự, các giải pháp thu hút khách du lịch, xúc tiến các thị trường

khách trọng điểm… Về khía cạnh marketing trong hoạt động du lịch thì phần lớn các tác giả mới nghiên cứu các ứng dụng marketing trong khách sạn, nhà hàng hay công ty lữ hành nói chung. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các chính sách marketing mix cho riêng hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Hà Nội lại là một vấn đề chưa có tác giả nào đề cập đến.
Chính vì vậy, đề tài của tôi đi sâu vào nghiên cứu các chính sách marketing mix trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội nhằm thu hút du khách quốc tế giúp cho ngành du lịch Thủ đô phát triển.

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

 

Mục đích của đề tài là đưa ra các giải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch quốc tế, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế ở Hà Nội.
Để đạt được mục đích trên, đề tài thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Hệ thống cơ sở lý luận về kinh doanh lữ hành và marketing mix trong kinh doanh lữ hành quốc tế.
• Đánh giá thực trạng hoạt động marketing mix của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội.
• Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp marketing mix nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Hà Nội.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

4.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp với các lĩnh vực kinh doanh về cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển, vui chơi giải trí… Trong đó, hoạt động kinh doanh lữ hành được chia ra thành kinh doanh lữ hành nội địa và kinh

doanh lữ hành quốc tế. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung vào nghiên cứu các chính sách marketing mix trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế. Và trong đó cũng chỉ đi sâu vào nghiên cứu mảng kinh doanh lữ hành quốc tế với thị trường khách du lịch vào Việt Nam (inbound) mà không nghiên cứu thị trường khách Việt Nam ra nước ngoài (outbound).
4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

– Về không gian: địa bàn Hà Nội cũ (không bao gồm các tỉnh, huyện của Hà Nội mới mở rộng sau tháng 8/2008). Vì phần lớn thời gian nghiên cứu của đề tài nằm trong khoảng thời gian Hà Nội chưa mở rộng. Hơn nữa, số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế tại các tỉnh, huyện của Hà Nội mới mở rộng chiếm một tỉ lệ rất nhỏ.
Trong đề tài này, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội được hiểu là các công ty lữ hành quốc tế đăng ký kinh doanh và chịu sự quản lý của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Hà Nội (trước đây là Sở Du lịch Hà Nội) mà không bao gồm các văn phòng chi nhánh hay các đại lý lữ hành trên địa bàn Hà Nội.
– Về thời gian: Khoảng thời gian được nghiên cứu để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động là từ năm 2000 đến nay. Thời gian để thực hiện các giải pháp là giai đoạn 2009-2015 và một số giải pháp có thể kéo dài sang một vài năm tiếp theo phù hợp với định hướng phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020.

5. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

– Đề tài chọn cách tiếp cận thông qua việc quan sát và hệ thống.
– Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:
+ Phương pháp phân tích, xử lý thông tin.
+ Phương pháp thống kê
+ Phương pháp so sánh.

+ Phương pháp tổng hợp và thực tiễn.
+ Phương pháp dự báo.

 

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN

 

Tác giả đề tài mong muốn sau khi hoàn thành luận văn sẽ đóng góp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Hà Nội những giải pháp marketing mix hữu ích nhằm khắc phục những hạn chế đang tồn tại hiện nay. Đồng thời về mặt khoa học, đề tài cũng mong muốn đóng góp những vấn đề cơ bản của marketing mix trong lĩnh vực kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh lữ hành quốc tế nói riêng. Cụ thể những đóng góp như sau:
 Hệ thống cơ sở lý luận về marketing mix trong kinh doanh lữ hành quốc tế

 Đánh giá khách quan và toàn diện về hoạt động marketing mix của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội hiện nay.
 Đưa ra các giải pháp marketing mix nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội trong môi trường hội nhập quốc tế.

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu, phần khuyến nghị và kết luận, nội dung của luận văn được chia thành 3 chương:
Chương I : Cơ sở lý luận về marketing mix trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
Chương II: Thực trạng hoạt động marketing mix của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội
Chương III: Đề xuất giải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

 

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH

1.1.1. Định nghĩa về kinh doanh lữ hành

Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế – xã hội phổ biến. Hội đồng Lữ hành và Du lịch quốc tế (World Travel and Tourism Council – WTTC) đã công nhận du lịch là một ngành kinh tế lớn nhất thế giới, vượt trên cả ngành sản xuất ô tô, thép, điện tử và nông nghiệp.
Để tạo thành ngành du lịch, phải có nhiều yếu tố, nhiều bộ phận (nhiều nhà sản xuất khác nhau) hợp thành, có thể phân chia thành 5 nhóm cơ bản sau:
 Hệ thống tài nguyên du lịch
 Hệ thống kinh doanh lưu trú, ăn uống
 Hệ thống kinh doanh lữ hành
 Hệ thống giao thông, vận tải
 Các tổ chức, cơ quan quản lý du lịch

Doanh nghiệp lữ hành, với tư cách là cầu nối giữa cung và cầu trong du lịch, là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, trở thành yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong sự phát triển du lịch hiện đại.
Để làm cơ sở cho đề tài, tác giả muốn làm rõ các khái niệm liên quan tới hoạt động kinh doanh lữ hành:

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *