Hoạt động truyền thông marketing tích hợp marketing tích hợp của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee

Hoạt động truyền thông marketing

Hoạt động truyền thông marketing tích hợp marketing tích hợp của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee.

Luận văn của Trung Tâm Luận Văn MBA88 – uy tín chất lượng số 1 Việt Nam về viết thuê luận văn,.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang hội nhập toàn cầu với một môi trường kinh doanh mở. Đặc biệt khi chúng ta Việt Nam gia nhập WTO và hiệp định tự do CPTPP, EVFTA, RCEP. Hội nhập kinh tế mang lại các cơ hội để doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày một khốc liệt hơn. Bởi các đối thủ cạnh tranh nước ngoài với những ưu thế về công nghệ và tài chính so các doanh nghiệp Việt Nam. Đối với các đơn vị kinh doanh ngành đồ uống nói chung và đồ uống cà phê nói riêng như chuỗi cửa hàng Highlands Coffee. Thì việc truyền thông marketing tích hợp là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Bởi nó là một trong các yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hoạt động truyền thông marketing tích hợp marketing tích hợp của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee”.

2. Mục tiêu của nghiên cứu

Tổng hợp cơ sở lý luận về truyền thông marketing tích hợp và phân tích hoạt động truyền thông marketing của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động truyền thông marketing tích hợp của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee trên thị trường Việt Nam.
– Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về truyền thông marketing tích hợp của doanh nghiệp.
– Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông marketing tích hợp của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee, rút ra những ưu, nhược điểm và nguyên nhân cơ bản dẫn đến hạn chế trong hoạt động truyền thông marketing tích hợp của Highlands Coffee.
– Nghiên cứu đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hoạt động truyền thông marketing tích hợp của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là hoạt động truyền thông marketing tích hợp của Highlands Coffee.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về thời gian: hoạt động marketing tích hợp của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee thời gian 2018 – 2020.
Phạm vi về không gian: chuỗi cửa hàng Highlands Coffee tại Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Khóa luận sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các nhà quản trị cũng như các cán bộ Phòng marketing.  Phòng kinh doanh, Phòng kế toán tài chính của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee. Hoạt động marketing tích hợp của Công ty trong thời gian qua. Và định hướng phát triển hoạt động truyền thông marketing tích hợp của Công ty trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sẵn có như tài liệu báo, tạp chí và internet.
4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu
Khóa luận sử dụng các phương pháp mô tả, phân tích, thống kê, so sánh dữ liệu thu thập được. Cũng như từ các nguồn khác nhằm đưa ra các phân tích và nhận định về vấn đề nghiên cứu.

5. Kết cấu của khóa luận

Đề tài được kết cấu thành 03 chương cụ thể như sau:
Chương1. Cơ sở lý luận về truyền thông marketing tích hợp của doanh nghiệp.
Chương 2. Thực trạng hoạt động truyền thông marketing tích hợp của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee.
Chương 3. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing tích hợp cho chuỗi cửa hàng Highlands Coffee.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP

1.1. Truyền thông marketing tích hợp.
1.1.1. Khái niệm.
 IMC là khái niệm về sự hoạch định truyền thông marketing. Với một kế hoạch trong truyền thông như: quảng cáo, xúc tiến bán hàng, PR. Và sự kết hợp các thành phần này để tạo ra một sự truyền thông rõ ràng.Kotler (2005): Truyền thông marketing tích hợp là những hoạt động truyền thông mang tính phối hợp nhằm truyền tải một thông điệp.
 Tóm lại, IMC là quá trình quản trị gắn liền với chiến lược phát triển, truyền tải để nâng cao giá trị tài sản thương hiệu.

1.1.2. Vai trò hoạt động truyền thông marketing tích hợp

– Là công cụ thực hiện chức năng truyền thông, đáp ứng nhu cầu khách hàng
– Phối hợp với các công cụ khác trong marketing mix để đạt mục tiêu marketing
– Là công cụ cạnh tranh trong kinh doanh: gia tăng giá trị sản phẩm, thông tin, xây dựng nhận thức về sản phẩm, nâng cao uy tín nhãn hiệu, duy trì niềm tin, thái độ tốt đẹp ở công chúng về công ty.

1.1.3. Các công cụ truyền thông marketing tích hợp

Quảng cáo là các hình thức giới thiệu gián tiếp và khuyếch trương các ý tưởng, hàng hóa hoặc dịch vụ đến các khách hàng, thông qua các phương tiện truyền thông và do tổ chức trả tiền để hoạt động.
Do có nhiều hình thức và cách sử dụng quảng cáo, nên khó có thể khái quát hóa đầy đủ những điểm đặc thù của nó với tính cách là một yếu tố cấu thành của hệ thống cổ động. Nhưng dù sao thì cũng có thể nêu lên một số những đặc điểm của hệ thống cổ động như sau:
– Tính đại chúng. Quảng cáo là một hình thức truyền thông mang tính đại chúng rất cao. Bản chất đại chúng của nó khẳng tính chính thức của sản phẩm và cũng tạo nên một tiêu chuẩn cho sản phẩm. 

Hoạt động truyền thông marketing

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *