Kết quả hình ảnh cho bảo vệ đề cương
  1. Để chuẩn bị tốt cho bài bảo vệ đề cương trước hội đồng, trước tiên bạn cần chuẩn bị một bản slide trình chiếu gồm 10-15 slide
  2. Chuẩn bị một bản word nội dung đề cương cần bảo vệ trước hội đồng phản biện
  3. Chuận bị sẵn những nội dung dự định sẽ thuyết trình ra một bản
  1. Thuyết trình bài slide đề cương một cách mạch lạc đặc biệt là nội dung về ” TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, thuyết trình cần nói một cách đủ nghe, tự tin trong khi nói.
  2. Thuyết trình thì các bạn cần nói to, rõ ràng, không ngập ngừng, nói đầy đủ các nội dung trong slide đề cương chiếu lên, không được nói tắt, nói không đầy đủ nọi!
  3. Trả lời câu hỏi phản biện của hội đồng cần trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm của vấn đề nghiên cứu, không nên trả lời vòng vo hay trả lời là ” không hiểu, không biết”
  4. Chúc các bạn bảo vệ thành công đề cương luận văn

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi!