Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang – Viết thuê luận văn

Viết thuê luận văn

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam với nền kinh tế mở cũng đang phải đối diện với khủng hoảng và khó khăn đặc biệt là vấn đề giá cả thị trường. Chính sự biến động thất thường, cạnh tranh gay gắt trong tiêu thụ làm môi trường kinh doanh  khốc liệt hơn. Do vậy đây chính là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Vai trò của vốn cấp thiết hơn bao giờ hết với các doanh nghiệp. 

Như chúng ta biết nếu doanh nghiệp có vốn lưu động và sử dụng có hiệu quả sẽ quyết định đến sự phát triển của mình sau này. Trong thực thể doanh nghiệp, vốn lưu động được ví như dòng huyết mạch giúp mọi hoạt động diễn ra trơn tru và thuận lợi. Vốn lưu động đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó có thể thấy vốn lưu động là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong cơ cấu vốn kinh doanh. Và tất nhiên, quản trị vốn lưu động cũng luôn luôn là một trong những công tác hàng đầu trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Nghiên cứu đề tài Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Đề tài góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Mặt khác, đề tài còn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.

3. Mục tiêu nghiên cứu

   Đề xuất các biện pháp chú yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty trong những năm tới.

4. Đối tương, phạm vi, phương pháp nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu:

   Vốn lưu động và tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang.

  • Phạm vi nghiên cứu:

 Về không gian:Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang tại Hà Nội.

 Về thời gian: Nghiên cứu về vốn lưu động và tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang năm 2014  2016.

  • Phương pháp nghiên cứu đề tài:

   Đề tài sử dụng phương pháp so sánh với kỹ thuật tổng hợp, phân tích thống kê trên phần mềm Excel để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong 3 năm.

  1. Kết cấu đề tài

Ngoài lời mở đầu, phần kết luận và danh mục mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 3 chương:

   Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và tình hình quản trị vốn lưu động ở doanh nghiệp.

   Chương 2: Thực trạng vốn lưu động và quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang.

   Chương 3: Quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang.

Mặc dù đã cố gắng tìm tòi và nghiên cứu nhưng do những hạn chế nhất định về trình độ chuyên môm và thời gian nghiên cứu nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được những góp ý của công ty. Giảng viên cô hướng dẫn TS. Diêm Thị Thanh Hải cùng các thầy cô và các bạn để đề tài có thể được hoàn thiện hơn nữa.

Để biết thêm nội dung toàn bộ bài và dịch vụ về viết thuê luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, đại học xin liên hệ:

Dịch vụ Viết thuê luận văn  

Trung Tâm Luận Văn MBA88 tự hào là nơi uy tín Chuyên viết luận văn Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng 

Mail: Thacsi888@gmail.com;

Hotline: 0923.735.363 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *