Phân tích tác đông tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động du lịch của Việt và giải pháp kích cầu du lịch nội địa 9

tác đông tiêu cực của dịch Covid-19

Phân tích tác đông tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động du lịch của Việt và giải pháp kích cầu du lịch nội địa 9

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT iii
DANH MỤC HÌNH iv
No table of figures entries found. iv
DANH MỤC BẢNG v
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VIỆT NAM 2
1.1. Tổng quan về du lịch 2
1.1.1. Khái niệm về du lịch và điểm đến du lịch 2
1.1.2. Khách du lịch 2
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của du khách 3
1.2.1. Các yếu tố chủ quan 3
1.2.2. Các yếu tố bên khách quan 3

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÁC ĐÔNG TIÊU CỰC CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA VIỆT NAM 5

2.1. Kết luận và hàm ý quản trị 5
2.1.1. Kết quả và đóng góp của nghiên cứu 5
2.1.2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 6
2.1.3.  Hàm ý cho quản trị 7
2.3. Kết luận chương 5 13
Tài liệu tham khảo 14
. PHỤ LỤC 16

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt
1. BCKQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. BCĐKT Bảng cân đồi kế toán Bảng cân đồi kế toán
3. BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. CP Cổ phẩn Cổ phẩn
5. CN Chi nhánh Chi nhánh
6. HĐQT Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị
7. ISO Intenational Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
8. LNST Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế
9. NLĐ Người lao động Người lao động
10. ROE Return On Equity Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
11. ROA Return On Assets Tỷ suất thu nhập trên tài sản

MỞ ĐẦU

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, khi Việt Nam gia đã nhập WTO và gần đây Việt Nam đã chính thức thông qua hiệp định CPTPP và EVFTA năm 2020, đây là những cơ hội hội nhập và phát triển cho các ngành trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành du lịch nói riêng, tuy nhiêu điều này cũng là những thách thức cho Ngành du lịch Việt Nam khi việc hội nhập kinh tế thì toàn ngành du lịch sẽ vừa phải tuân thủ các quy tắc quốc tế, vừa chịu sự tác động mạnh mẽ của bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp. Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã trở thành một ngành kinh tế phát triển nhanh và chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của quốc gia. 

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VIỆT NAM

1.1. Tổng quan về du lịch

Theo Pháp lệnh Du lịch Việt Nam, du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người nơi cư trú thường xuyên của mình, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một thời gian nhất định [6].
Điểm đến du lịch: là một định nghĩa rất rộng trong hoạt động kinh doanh du lịch, là nơi có sức thu hút và hấp dẫn khách du lịch.
Theo định nghĩa của WTO năm 1999 và 2007, một điểm đến du lịch là nơi quan trọng được viếng thăm bởi du khách. Đại diện cho những thành phần cơ bản khi phân tích về du lịch. Ba yếu tố có thể được nhận ra đó là những yếu tố thuộc về địa lý.

1.1.2. Khách du lịch

Nhà kinh tế học người Áo – Jozep Stemder (1998) – định nghĩa: “Khách du lịch là những người đặc biệt, ở lại theo ý thích ngoài nơi cư trú thường xuyên, để thoả mãn những nhu cầu cao cấp mà không theo đuổi mục đích kinh tế”. Nhà kinh tế người Anh – Olgilvi (2202) khẳng định rằng: “Để trở thành khách du lịch cần có hai điều kiện sau: thứ nhất phải xa nhà một thời gian dưới một năm; thứ hai là phải dùng những khoản tiền kiếm được ở nơi khác”. Khách du lịch gồm khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế. 

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của du khách

– Đặc điểm nhân khẩu học: Mỗi nhóm tuổi khác nhau lại có những quyết định ý định đi du lịch khác nhau điều này phụ thuộc vào sự trải nghiệm cũng như điều kiện và tâm sinh lý của mỗi nhóm tuổi tác động đến hành vi về ý định đi du lịch.
 Chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của từng yếu tố ấy trong tiến trình quyết định ý định đi du lịch. tìm kiếm sự mạo hiểm, tận hưởng cuộc sống về đêm và đi mua sắm.
– Giá trị cá nhân: Mỗi cá nhân đều có động cơ, mục đích chuyến đi khác nhau và nó ảnh hưởng ý định đi du lịch của cá nhân đó. 

1.2.2. Các yếu tố bên khách quan

Các yếu tố như cơ sở hạ tầng, sự thân thiện của người dân tại điểm đến. Chất lượng thức ăn, dịch vụ lưu trú, mức độ an toàn, giá cả tại điểm đến, giá trị tài nguyên văn hóa và lịch sử, dịch vụ mua sắm.
Yếu tố này có ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của khách du lịch, thông tin từ bạn bè. Ngoài ra còn các thông tin khác như: Thông tin truyền miệng; Thông tin thương mại (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: TV, báo chí, mạng xã hội, website…)

tác đông tiêu cực của dịch Covid-19

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *